EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

18. 10. 2017
EAPN ČR si Vás dovoluje pozvat na regionální seminář Podpora aktivního života seniorů v obcích, který se uskuteční v Plzni v pátek 10. listopadu 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v zasedacím sálu Zastupitelstva Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň. Záštitu převzal náměstek hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Zdeněk Honz.  
13. 10. 2017
Charita ČR si vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci sociálních pracovníků s názvem Ke kvalitě v sociálních službách, která se uskuteční v úterý 14. listopadu 2017 v aule CARITAS – VOŠs Olomouc (Křížkovského 505/6, Olomouc) od 10 do 17 hodin.  
10. 10. 2017
Český sociální systém se reformuje často a špatně, většinou kvůli neodborným zásahům politiků. Rodinná politika by neměla rozdávat dávky bohatým rodinám, ale měla by se zaměřit na nízkopříjmové rodiny. Starobní důchodci by neměli mít možnost pracovat bez omezení. Řešit bytovou politiku přes sociální bydlení je jako chytat myš za ocas....
06. 10. 2017
Nová publikace EAPN shrnuje národní programy v oblasti chudoby: jak členské státy uplatňují politiky přispívající k řešení klíčových cílů Evropské strategie 2020 (zaměstnanost, chudoba a vzdělání).
02. 10. 2017
Fórum rodinné politiky pořádal Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Plzni. Cílem dvoudenní konference, která se letos konala poprvé a zakládá tím každoroční tradici, je vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České...

Stránky