EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

08. 07. 2017
Fond dalšího vzdělávání hledá za účelem poskytování poradenských aktivit dlouhodobě nezaměstnaným externí odborníky z řad pomáhajících profesí.  
07. 07. 2017
V první polovině roku 2017 se realizovaly základní aktivity projektu Priority podpory aktivního života seniorů – setkání pracovních skupin řešících čtyři nejpalčivější oblasti života českých seniorů, mezi něž patří bydlení, nízké příjmy, sociální a zdravotní služby a jejich funkční a informační gramotnost.
04. 07. 2017
První setkání k problematice podpůrných služeb, které pracují kdekoliv na území ČR se žáky středních škol a  jejich rodinami, které jsou sociálně vyloučeny nebo znevýhodněny, se konalo 11. července v Praze. Jedná se o práci s budoucími nebo současnými žáky středních škol (příprava žáků, prevence školního neúspěchu, zapojení ve výuce,...
30. 06. 2017
Každý dvanáctý člověk v důchodu v Česku žije pod hranicí příjmové chudoby. Ze seniorů nad 65 let, kteří zůstali sami, je to pak dokonce každý pátý. Podíl v posledních letech roste, je nejvyšší za posledních šest let. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) o životních podmínkách domácností.
27. 06. 2017
Spolek RUBIKON Centrum má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním dluhového poradenství zadluženým a předluženým klientům, stejně jako s osvětovou a lektorskou činností na poli vzdělávání odborníků v oblasti dluhového problematiky a komunikačních dovedností.

Stránky