EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Home

V České Republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR, z.s. - člen evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení European Anti Powerty Network. Cílem organizací sdružených v EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení společností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

17. 08. 2017

Předseda EAPN ČR Karel Schwarz poskytl rozhovor v internetovém pořadu Jana Bárty "V čekárně", v němž divákům přibližuje Evropskou síť proti chudobě EAPN a zamýšlí se nad prioritami sociálního začleňování.

17. 08. 2017

Evropský Federální výbor Unie evropských federalistů se v Madridu radil o změnách v uspořádání Evropské unie, které je třeba uskutečnit, aby lépe sloužila občanům členských států EU, a to nejen v hospodářské, ale i sociální oblasti. Jak zdůraznil předseda UEF a europoslanec Elmar Brok "pro rozhodování o volbě cesty budoucího výboje EU bude mít klíčový význam postoj veřejnosti. Z tohoto hlediska bude mít mimořádnou úlohu sociální dimenze budoucího vývoje Evropské unie, která je vyjádřena Evropským pilířem sociálních práv, který připravila Evropská komise na návrh svého předsedy Jean-Claude Junckera".

14. 08. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo koncepci svého resortu a priority pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020. Šestnáctistránkový dokument obsahuje teze v hlavních oblastech české sociální politiky: trhu práce a politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a služeb i koncepční záměry a strategické cíle.

 

13. 08. 2017

Mezinárodní konferenci s názvem „Stárnutí a veřejný prostor“ pořádá Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí dne 25. září 2017 v prostorách Černínského paláce v Praze (Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1). Cílem konference je vyvolat veřejnou debatu ohledně přípravy na stárnutí v České republice, s konkrétním zaměřením na vztah stárnutí a veřejného prostoru.  

 

 

Příspěvky na webových stránkách EAPN ČR si můžete vyhledat podle jejich zaměření prostřednictvím této škály: Chudoba | DluhyMinimální příjem | Participace |Potravinová pomocRovnost příležitostí | Sociální bydlení | Senioři Zaměstnanost