EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

10. 10. 2017
Český sociální systém se reformuje často a špatně, většinou kvůli neodborným zásahům politiků. Rodinná politika by neměla rozdávat dávky bohatým rodinám, ale měla by se zaměřit na nízkopříjmové rodiny. Starobní důchodci by neměli mít možnost pracovat bez omezení. Řešit bytovou politiku přes sociální bydlení je jako chytat myš za ocas....
06. 10. 2017
Nová publikace EAPN shrnuje národní programy v oblasti chudoby: jak členské státy uplatňují politiky přispívající k řešení klíčových cílů Evropské strategie 2020 (zaměstnanost, chudoba a vzdělání).
02. 10. 2017
Fórum rodinné politiky pořádal Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Plzni. Cílem dvoudenní konference, která se letos konala poprvé a zakládá tím každoroční tradici, je vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České...
27. 09. 2017
EAPN ČR si Vás dovoluje pozvat na regionální seminář Podpora aktivního života seniorů v obcích, který se uskuteční v Brně v pátek 13. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v zasedacím sálu Zastupitelstva Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno.
27. 09. 2017
EAPN ČR si Vás dovoluje pozvat na regionální seminář Podpora aktivního života seniorů v obcích, který se uskuteční v Ostravě ve středu 11. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v zasedacím sále Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava.  

Stránky