EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

21. 08. 2017
Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE pořádá přednášku MUDr. Olgy Pecinovské na téma „Ženy, stáří a drogy?“ v úterý 5. září 2017 od 17.30 hod.
17. 08. 2017
Předseda EAPN ČR Karel Schwarz poskytl rozhovor v internetovém pořadu Jana Bárty "V čekárně", v němž divákům přibližuje Evropskou síť proti chudobě EAPN a zamýšlí se nad prioritami sociálního začleňování.
17. 08. 2017
Evropský Federální výbor Unie evropských federalistů se v Madridu radil o změnách v uspořádání Evropské unie, které je třeba uskutečnit, aby lépe sloužila občanům členských států EU, a to nejen v hospodářské, ale i sociální oblasti. Jak zdůraznil předseda UEF a europoslanec Elmar Brok "pro rozhodování o volbě cesty budoucího výboje EU...
14. 08. 2017
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo koncepci svého resortu a priority pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020. Šestnáctistránkový dokument obsahuje teze v hlavních oblastech české sociální politiky: trhu práce a politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a služeb i koncepční záměry a strategické cíle.  
13. 08. 2017
Mezinárodní konferenci s názvem „Stárnutí a veřejný prostor“ pořádá Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí dne 25. září 2017 v prostorách Černínského paláce v Praze (Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1). Cílem konference je vyvolat veřejnou debatu ohledně přípravy na stárnutí v České republice, s...

Stránky