EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

07. 12. 2017
Evropská komise oznámila zahájení soutěže o sociální inovace zaměřené na podporu mobility seniorů. Populace EU stárne, podle odhadů by v Evropě v roce 2020 měl počet důchodců dosáhnout 75 milionů a v roce 2030 88 milionů. Tato velká čísla vyžadují přehodnocení stávajících systémů pro mobilitu, které podporují nezávislý životní styl,...
04. 12. 2017
Mezinárodní konference s názvem Inspirace pro sociální bydlení a řešení bytové nouze proběhla 20. a 21. listopadu 2017 v pražském Lichtenštejnském paláci. K dispozici jsou již přeložené prezentace.
30. 11. 2017
Úřad práce ČR musí podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou prosadili poslanci, vyplácet část příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek na nákup potravin, drogistického a dalšího základního zboží. 
28. 11. 2017
Představitelé zemí Evropské unie 17. listopadu 2017 na sociálním summitu o spravedlivých pracovních místech a růstu ve švédském Göteborgu vyhlásili Evropský pilíř sociálních práv, který má zajistit účinnější ochranu práv občanům EU ve třech hlavních oblastech: 1) rovné příležitosti a přístup na trh práce, 2) spravedlivé pracovní podmínky...
24. 11. 2017
Mezi hlavní témata letošního Národního setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení patří chudoba pracujících, zajištění důstojného příjmu a podpora aktivního života seniorů. Diskutované oblasti rámuje Evropský pilíř sociálních práv, který přijali před týdnem na Sociálním summitu vedoucí představitelé členských států Evropské unie. 

Stránky