EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

24. 06. 2016
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se zúčastnila kulatého chodníku - veřejného setkání, na kterém se diskutovalo o důležitosti a obsahu zákona o sociálním bydlení. Akci na pražském Andělu uspořádali lidé, kteří jsou v bytové nouzi.
13. 06. 2016
EAPN ČR je spolupracující organizací "Evropských dnů handicapu", které se konají 3. - 6. října 2016 v Ostravě.
27. 04. 2016
V Bruselu 27. dubna 2016 - Nové stanovisko EHSV volá po důraznějším provádění integrační politiky a uvádí příklady postupů, které se osvědčily. Bude-li  integrace úspěšná, povede to k sociální soudržnosti, hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst.  
20. 04. 2016
Armáda spásy v České republice zve na 3. národní odbornou konferenci na téma Budoucnost lidí bez domova. Konference se uskuteční 18. května 2016 od 9.30 hodin v Kulturním centru Semilasso v Brně. Záštitu nad konferencí převzala Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí a Petr Vokřál, primátor Brna.
07. 04. 2016
Výkonný výbor EAPN ČR na svém březnovém zasedání zahájil přípravu nové strategie, která bude orientovat národní síť na aktuální dlouhodobé priority proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Strategie má také posílit samostatnost této sítě a přispět k její udržitelnosti do budoucna. Výbor schválil 5 prioritních témat, jimiž se EAPN ČR bude...

Stránky