EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

18. 03. 2016
S nástinem Evropského pilíře sociálních práv seznámila Evropská komise veřejnost 8. března 2016. Veřejné konzultace tohoto nástinu budou probíhat do konce roku 2016. Na základě výsledků konzultací bude zpracována „Bílá kniha“, jejíž vydání se očekává počátkem roku 2017. Zatímco tato kniha je zaměřena na Eurozónu, ke konzultacím jsou...
17. 03. 2016
  EAPN EuropeBoulevard Bischoffsheim 1B-1000 Brussels BELGIUM  
23. 09. 2015
Cílem národního setkání je získat zpětnou vazbu pro MPSV, kraje, města a obce k současné úrovni sociálních služeb a jejich schopnosti podporovat obyvatele v obtížných sociálních situacích při začleňování do běžného života, a to zejména z pohledu těch, kterým se to podařilo zvládnout, anebo o to usilují.  Pozvánku a program najdete zde...
27. 08. 2015
Setkání se koná dne 17. září 2015 od 9:30 do 15:30 hodin ve Školícím středisku Charity ČR Marianeum, Máchova 7, Praha 2. Cílem setkání je získat podněty pro implementaci, monitorování a hodnocení strategie sociálního začleňování 2014 - 2020. 

Stránky