EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Kontakt

EAPN ČR, z. s.

(European Anti Poverty Network Czech Republic)

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Předseda: PhDr. Karel Schwarz (statutární orgán)

Čestná předsedkyně: MUDr. Milena Černá

Členové výkonného výboru:

Mgr. Iva Kuchyňková
Mgr. Stanislav Mrózek
Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
Mgr. Olga Rosenbergerová
PhDr. Karel Schwarz
Mgr. Martina Zikmundová

Revizoři (kontrolní komise):

Mgr. Iva Kuchyňková
PhDr. Hana Malinová
Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA

Adresa: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1

Tel.: 774133504, 777716632
e-mail: info@eapncr.org
              eapncr@seznam.cz

Datová schránka: h6jb2a7

Pracovnice kanceláře: Soňa Brišová

Projektový tým:
Bc. Ladislav Krajdl - programy a akce
Mgr. Iva Kuchyňková - sociální analýzy
Mgr. Stanislav Mrózek - Národní koordinátor setkání lidí žijících v chudobě, Národní koordinátor EMIN2
Mgr. Jarmila Neumannová - komunikace, public relation
PhDr. Karel Schwarz - hlavní koordinátor
Soňa Brišová - asistence a administrativa

Bankovní účet:
číslo účtu u Raiffeisenbank, a. s., Praha 2: 90909022/5500
pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ15 5500 0000 0000 9090 9022, BIC: RZBCCZPP

Webové stránky:
web EAPN ČR: www.eapncr.org
web EAPN Europe: www.eapn.eu

Identifikační čísla:
IČO: 26669919
DIČ: CZ26669919 (EAPN ČR není plátcem DPH)

Registrace při vzniku EAPN ČR jako občanského sdružení Ministerstvem vnitra ČR ze dne 21. 7. 2004 pod č. j. VS/1-1/57998/09-R podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění, změněné stanovy vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 1. 12. 2009 pod čj, VS/1-1/57998/09-R.

EAPN ČR, z. s. je spolek zapsaný podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, dne 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 14886.