EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

14. 08. 2017
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo koncepci svého resortu a priority pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020. Šestnáctistránkový dokument obsahuje teze v hlavních oblastech české sociální politiky: trhu práce a politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a služeb i koncepční záměry a strategické cíle.  
13. 08. 2017
Mezinárodní konferenci s názvem „Stárnutí a veřejný prostor“ pořádá Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí dne 25. září 2017 v prostorách Černínského paláce v Praze (Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1). Cílem konference je vyvolat veřejnou debatu ohledně přípravy na stárnutí v České republice, s...
08. 08. 2017
Sdružení azylových domů v ČR (SAD ČR) v otevřeném dopise ze dne 7. srpna 2017 odmítlo účast v databázi Registru dlužníků v sociálních službách. Provozovatel registru nabízí azylovým domům a noclehárnám bezplatnou možnost sdílet údaje dlužníků vůči poskytovatelům sociálních služeb. Registr má sloužit k tomu, aby si organizace mohly ověřit...
03. 08. 2017
Meziměsíčně narostl počet pozic pro výkon veřejné služby, které má ÚP ČR nasmlouvané s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi nebo třeba základními a mateřskými školami, o téměř 2 850. Celkem jich úřad eviduje 9 706. Nejvíce pak v Ústeckém (2 857), Středočeském (1 339) a Moravskoslezském (1 241) kraji...
31. 07. 2017
V evidenci ÚP k 31. 7. 2017 byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v červenci 42,7 roku. Mezi evidovanými bylo 106 807 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 35,2 %. 

Stránky