EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

04. 07. 2017
První setkání k problematice podpůrných služeb, které pracují kdekoliv na území ČR se žáky středních škol a  jejich rodinami, které jsou sociálně vyloučeny nebo znevýhodněny, se konalo 11. července v Praze. Jedná se o práci s budoucími nebo současnými žáky středních škol (příprava žáků, prevence školního neúspěchu, zapojení ve výuce,...
30. 06. 2017
Každý dvanáctý člověk v důchodu v Česku žije pod hranicí příjmové chudoby. Ze seniorů nad 65 let, kteří zůstali sami, je to pak dokonce každý pátý. Podíl v posledních letech roste, je nejvyšší za posledních šest let. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) o životních podmínkách domácností.
27. 06. 2017
Spolek RUBIKON Centrum má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním dluhového poradenství zadluženým a předluženým klientům, stejně jako s osvětovou a lektorskou činností na poli vzdělávání odborníků v oblasti dluhového problematiky a komunikačních dovedností.
22. 06. 2017
Ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu zapracovalo navýšení výdajů v sociální oblasti o 37,7 mld. Kč v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017.
19. 06. 2017
Na adrese www.mapabezdomova.cz vznikla interaktivní databáze služeb pro lidi v nouzi. Mapa má sloužit jak samotným lidem bez domova, tak lidem v pomáhajících profesích, kteří se s nimi setkávají. Databáze obsahuje kategorie jako jsou ubytovny, poradenství, materiální a potravinová pomoc, denní centra a další. Dosud zahrnuje služby v...

Stránky