EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

31. 07. 2017
V evidenci ÚP k 31. 7. 2017 byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v červenci 42,7 roku. Mezi evidovanými bylo 106 807 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 35,2 %. 
27. 07. 2017
Senátem prošla novela zákona o advokacii, která rozšiřuje státem zajištěnou právní pomoc. Právní úprava vychází z vládou schváleného věcného záměru zákona, upravuje také podmínky advokátních zkoušek a postihy za tzv. vinklaření.
25. 07. 2017
Po letech usilování mají města a obce díky novele zákona o hmotné nouzi v opatření obecné povahy konečně nástroj, kterým mohou omezit další koncentraci osob pobírajících dávky v hmotné nouzi, zejména doplatek na bydlení. 
20. 07. 2017
Spolek Moudrá Sovička pořádá nejen pro starší lidi a seniory pravidelné výjezdy hodinového ajťáka, ukázku práce s tabletem formou zábavy, speciální kurzy a další zajímavosti. Aktivity a kurzy jsou pořádány přímo členy spolku nebo jeho příznivci a dobrovolníky.
17. 07. 2017
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu. Jejich počet se opět zvýšil, meziročně o cca 4 %. Nárůst srážek z důvodu nařízené exekuce nebo insolvence z dávek nemocenského pojištění je ještě strmější. 

Stránky