EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

06. 10. 2017
Nová publikace EAPN shrnuje národní programy v oblasti chudoby: jak členské státy uplatňují politiky přispívající k řešení klíčových cílů Evropské strategie 2020 (zaměstnanost, chudoba a vzdělání).
02. 10. 2017
Fórum rodinné politiky pořádal Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Plzni. Cílem dvoudenní konference, která se letos konala poprvé a zakládá tím každoroční tradici, je vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České...
27. 09. 2017
EAPN ČR si Vás dovoluje pozvat na regionální seminář Podpora aktivního života seniorů v obcích, který se uskuteční v Brně v pátek 13. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v zasedacím sálu Zastupitelstva Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno.
27. 09. 2017
EAPN ČR si Vás dovoluje pozvat na regionální seminář Podpora aktivního života seniorů v obcích, který se uskuteční v Ostravě ve středu 11. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v zasedacím sále Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava.  
18. 09. 2017
Počet lidí v bytové nouzi se blíží k 200 000 a poslanci stále nenapravili svůj 15 let starý závazek, aby prosadili jediné řešení, které dané číslo efektivně snižuje, zákon o sociálním bydlení – připojte se k nadcházející kampani Platformy pro sociální bydlení.

Stránky