EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

15. 07. 2017
Lidé zřejmě dostanou možnost čerpat až tříměsíční placené ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné. Sněmovna dnes schválila vládní novelu o nemocenském pojištění, která zavedení volna umožňuje. Podle Hospodářské komory zavedení dávky zatíží zaměstnavatele a může ochromit výrobu v některých provozech, očekává i zneužívání...
12. 07. 2017
V pátek 14. 7. 2017 pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí již čtvrtý kulatý stůl v rámci Národního konventu ke stárnutí populace, tentokrát na téma „Trh práce a stárnutí populace“. Kulatý stůl se koná v pátek 14. července 2017 od 10:00 do 12:00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 745/24, Praha 1.  
10. 07. 2017
Měření úrovně finanční gramotnosti se v letech 2015 a 2016 zúčastnilo 30 zemí (17 z nich je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD). Dotazovaným bylo 18 – 79 let. Dotazník byl rozdělen na tři části – znalosti, chování a postoje. Zprávu lze stáhnout na stránkách OECD.
08. 07. 2017
Fond dalšího vzdělávání hledá za účelem poskytování poradenských aktivit dlouhodobě nezaměstnaným externí odborníky z řad pomáhajících profesí.  
07. 07. 2017
V první polovině roku 2017 se realizovaly základní aktivity projektu Priority podpory aktivního života seniorů – setkání pracovních skupin řešících čtyři nejpalčivější oblasti života českých seniorů, mezi něž patří bydlení, nízké příjmy, sociální a zdravotní služby a jejich funkční a informační gramotnost.

Stránky