EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

17. 08. 2017
Evropský Federální výbor Unie evropských federalistů se v Madridu radil o změnách v uspořádání Evropské unie, které je třeba uskutečnit, aby lépe sloužila občanům členských států EU, a to nejen v hospodářské, ale i sociální oblasti. Jak zdůraznil předseda UEF a europoslanec Elmar Brok "pro rozhodování o volbě cesty budoucího výboje EU...
14. 08. 2017
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo koncepci svého resortu a priority pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020. Šestnáctistránkový dokument obsahuje teze v hlavních oblastech české sociální politiky: trhu práce a politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a služeb i koncepční záměry a strategické cíle.  
13. 08. 2017
Mezinárodní konferenci s názvem „Stárnutí a veřejný prostor“ pořádá Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí dne 25. září 2017 v prostorách Černínského paláce v Praze (Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1). Cílem konference je vyvolat veřejnou debatu ohledně přípravy na stárnutí v České republice, s...
08. 08. 2017
Sdružení azylových domů v ČR (SAD ČR) v otevřeném dopise ze dne 7. srpna 2017 odmítlo účast v databázi Registru dlužníků v sociálních službách. Provozovatel registru nabízí azylovým domům a noclehárnám bezplatnou možnost sdílet údaje dlužníků vůči poskytovatelům sociálních služeb. Registr má sloužit k tomu, aby si organizace mohly ověřit...
03. 08. 2017
Meziměsíčně narostl počet pozic pro výkon veřejné služby, které má ÚP ČR nasmlouvané s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi nebo třeba základními a mateřskými školami, o téměř 2 850. Celkem jich úřad eviduje 9 706. Nejvíce pak v Ústeckém (2 857), Středočeském (1 339) a Moravskoslezském (1 241) kraji...

Stránky