EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Participace

Od příštího roku by se Fórum rodinné politiky mělo konat každoročně na Mezinárodní den rodiny, který je stanoven na 15. května. Fórum rodinné politiky bude každoroční dvoudenní akce, která dá prostor pro debatu politické reprezentace a odborníků v oblasti rodinné politiky. Cílem akce je...

Projekt "Rozvoj informovaného a participativního přístupu k porozumění, hodnocení a tvorbě Národního akčního plánu sociální inkluze v ČR" (známý také pod pracovním názvem "NAPSI spolu!") byl realizován v rámci evropské výzvy Komunitárního programu PROGRESS 2007-2013...

Cílem národního setkání je získat zpětnou vazbu pro MPSV, kraje, města a obce k současné úrovni sociálních služeb a jejich schopnosti podporovat obyvatele v obtížných sociálních situacích při začleňování do běžného života, a to zejména z...

Místo konání: Armáda spásy, útvar Prevence bezdomovectví, Palackého 25, Ostrava – Přívoz

13. října 2015 od 11 do 14 hodin ...

Poselství:

Není pravda, že patnáctiprocentní míra chudoby v ČR je příliš nízká natolik, aby bylo potřeba zvláštních opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je to jen relativní pojem, statistický údaj. Je třeba tvořit...

Stránky