EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Minimální příjem

Evropská síť pro minimální příjem - European Minimum Income Network

Cesta k lepšímu systému minimálního příjmu a k lepší Evropě

EMIN je celoevropská síť sdružující národní sítě požadující zakotvení minimálního příjmu do legislativy...

Zvyšuje se také částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439 200 korun ročně. Nově se umožňuje prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např....

Poukázky nebude možné využít k nákupu alkoholu ani tabákových výrobků. Změna se týká každého člověka, který pobírá příspěvek na živobytí déle než šest měsíců, přičemž v poukázkách bude vypláceno nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky. Úřad práce ČR poskytne příjemcům seznamy obchodníků, u kterých lze...

Více informací o projektu najdete v angličtině zde >>

Stránky