EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference sociálních pracovníků Ke kvalitě v sociálních službách

13. 10. 2017 00:00

Příspěvky na konferenci budou zaměřeny na aktuální výzvy v oblasti sociálních služeb, zejména pak vymezování kompetencí a působnosti sociálních služeb a jejich pracovníků a na metody zajištění co nejvyšší kvality služeb, včetně inspekcí kvality. Smyslem konference je podpora odborné diskuse o těchto tématech, druhotně pak osvěta veřejnosti o sociální práci.

Na konferenci jsou zváni jako řečníci jak zástupci poskytovatelů služeb, tak inspektoři kvality služeb.

Konferenční poplatek činí 500 Kč na osobu a kromě samotné účasti na konferenci zahrnuje také občerstvení a tiskové materiály. 

Zájemci o účast na konferenci se mohou registrovat do 7. listopadu, všechny informace o akci, včetně programu a registračního formuláře, naleznete na http://www.charita.cz/aktualni-projekty/ke-kvalite-v-socialnich-sluzbach/

Kontaktní osobou je Mgr. Martina Veverková: martina.veverkova@charita.cz, tel. 296 243 330, l. 441; mobil: 739 968 624

JN