EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Zaměstnanost

Fond dalšího vzdělávání hledá za účelem poskytování poradenských aktivit dlouhodobě nezaměstnaným externí odborníky z řad pomáhajících profesí.

Nově prostřednictvím navazujícího projektu v rámci soustavy projektů PROKOP s názvem „Prohlubování kompetencí pro zvýšení...

Zahájení přípravy Evropského pilíře sociálních práv oznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v září 2015 jako součást větší iniciativy k posílení Hospodářské a měnové unie (EMU) a implicitně její sociální dimenze, zajišťující zvýšení sociální konvergence mezi členskými státy EU. S ...

Stránky