EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Sociální bydlení

Profesor Igor Tomeš se jako expert Světové banky a dalších mezinárodních organizací po roce 1989 podílel na sociálních reformách v Arménii, Albánii, Bosně, Bulharsku, Gruzii, Chorvatsku, Litvě, Moldavsku, Polsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Ukrajině a Uzbekistánu, Egyptě, Íránu, Súdánu nebo...

Jako dobrovolník či dobrovolnice pomůžete s administrativou, rešeršemi, psaním textů, oslovováním politiků i dalších osobností a můžete spolupracovat i na vymýšlení nového konceptu kampaně v nadcházejících měsících!

Přihlásit se můžete na...

Často totiž čelily stížnostem svých obyvatel, že se zhoršuje situace v daném konkrétním území, že tam roste počet přestupků a to jak majetkových, tak rušení nočního klidu, stížností na nepořádek apod. Na negativní důsledky soustředění příliš velkého počtu osob v nouzi do jedné lokality nebo...

Konference s názvem "Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců" se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve čtvrtek 5. října 2016 od 9.30 hodin. Konferenci pořádá Platforma pro sociální bydlení...

Tisková zpráva Praha, 23. června 2016

Ministryně Marksová se zúčastnila kulatého chodníku k zákonu o sociálním bydlení.

Veřejného setkání - tzv. kulatého chodníku, na kterém se diskutovalo o důležitosti a obsahu zákona o sociálním bydlení, se zúčastnila ministryně...

Stránky