EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Rovnost příležitostí

Hlavním cílem pracovního setkání bylo sdílení informací o službách, které se věnují této cílové skupině a případná podpora jejich činnosti v jednotlivých krajích prostřednictvím:

identifikace subjektů/ jednotlivců, kteří v této oblasti aktuálně působí a identifikace činností plánovaných...

PONDĚLÍ 3. října

  • Evropský pohár pro fotbalisty s handicapem ve sjednocené kopané.
  • Výstava výtvarných prací dětí a mládeže s poruchou autistického spektra v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI.

ÚTERÝ 4. října...

Stránky