EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Chudoba

Předmětem Shromáždění Evropské platformy je revize pokroku v eliminaci chudoby v rámci strategie EU 2020, společně se zájmovými osobami včetně lidí zažívajících chudobu, a návrhy na řešení. Vzrůst chudoby v členských státech od roku ohrožuje soudržnost EU i udržitelné oživení a důvěryhodnost...

Stránky