EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Chudoba

Některé životní okolnosti přispívají k většímu riziku života v chudobě:

  • DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST či málo placená, nekvalifikovaná práce, která člověku nepřináší uspokojení a nepostačuje k vytváření rezerv,
  • NÍZKÁ ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ...

V Evropské unii se vyskytuje 16% lidí žijících v chudobě, což představuje cca 78 miliónů lidí. Česká republika má podle posledních měření více než 10% lidí žijících v chudobě, což reálně představuje téměř 1 milión obyvatel.

Za chudobu se považuje život s příjmem...

Na setkání zveme zástupce všech členských organizací EAPN ČR a zástupce dalších nestátních neziskových organizací, které působí v různých oborech v oblasti sociálního začleňování. Současně zveme i odborníky z...

Aktivně a autonomně ve stáří

Informace o projektu

 

Smyslem projektu je přispět ke zvýšení podpory seniorů v obcích ČR. Aktivity projektu jsou zaměřeny na dosažení změn v přístupu ...

Co je to EAPN?

EAPN (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení) je nezávislou sítí organizací a skupin zapojených do zápasu s chudobou a sociálním vyloučením v Evropě. Tato síť byla založena v roce 1990 a je...

Stránky