EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Chudoba

Registrace účastníků s občerstvením a příchod do sálu budou zahájeny od 9.30 hodin.

 

Na setkání budou představeny a diskutovány prioritní problémy chudoby a sociálního vyloučení, jimž se EAPN věnuje na evropské i národní úrovni v rámci probíhajících projektů:

- Evropský...

Investují vlády do sociálních práv a standardů, aby zajistily inkluzívní rozvoj a udržitelný růst?

Projevují vzrůstající zájem o kvalitní spoluúčast organizací občanské společnosti v oblasti práce s lidmi zažívajícími chudobu?

Přiložená zpráva zahrnuje výsledky odpovědí dvaceti...

Jedním z klíčových problémů je vzdělávací systém, kterému se dlouhodobě nedaří prolomit past sociálního původu v sociálním vyloučení. „Současná generace sociálně vyloučených mladých rodičů, vyrůstající po roce 1989, dosáhla o něco horší vzdělanostní úrovně než jejich otcové a matky“, zamýšlí se...

„Jsem velice ráda, že zákon, který zavádí dlouhodobé ošetřovné, prošel i Senátem a míří k podpisu prezidenta. Lidé díky tomu budou mít možnost postarat se například o dítě po vážném úraze nebo o nemocného seniora, kteří se tak budou moci léčit v domácím prostředí a nikoli ve zdravotnickém...

Předseda EAPN ČR Karel Schwarz poskytl rozhovor v internetovém pořadu Jana Bárty "V čekárně", v němž divákům přibližuje Evropskou síť proti chudobě EAPN a zamýšlí se nad prioritami sociálního začleňování. S obsahem celého rozhovoru se můžete seznámit kliknete-li na níže uvedený název:

...

Stránky