EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Chudoba

Investují vlády do sociálních práv a standardů, aby zajistily inkluzívní rozvoj a udržitelný růst?

Projevují vzrůstající zájem o kvalitní spoluúčast organizací občanské společnosti v oblasti práce s lidmi zažívajícími chudobu?

Přiložená zpráva zahrnuje výsledky odpovědí dvaceti...

Jedním z klíčových problémů je vzdělávací systém, kterému se dlouhodobě nedaří prolomit past sociálního původu v sociálním vyloučení. „Současná generace sociálně vyloučených mladých rodičů, vyrůstající po roce 1989, dosáhla o něco horší vzdělanostní úrovně než jejich otcové a matky“, zamýšlí se...

„Jsem velice ráda, že zákon, který zavádí dlouhodobé ošetřovné, prošel i Senátem a míří k podpisu prezidenta. Lidé díky tomu budou mít možnost postarat se například o dítě po vážném úraze nebo o nemocného seniora, kteří se tak budou moci léčit v domácím prostředí a nikoli ve zdravotnickém...

Předseda EAPN ČR Karel Schwarz poskytl rozhovor v internetovém pořadu Jana Bárty "V čekárně", v němž divákům přibližuje Evropskou síť proti chudobě EAPN a zamýšlí se nad prioritami sociálního začleňování. S obsahem celého rozhovoru se můžete seznámit kliknete-li na níže uvedený název:

...

Evropský Federální výbor Unie evropských federalistů se v Madridu radil o změnách v uspořádání Evropské unie, které je třeba uskutečnit, aby lépe sloužila občanům členských států EU, a to nejen v hospodářské, ale i sociální oblasti. Jak zdůraznil předseda UEF a europoslanec Elmar Brok "pro...

Stránky