EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Chudoba

Pravidelně, tak jednou za půl roku, se nás v terénu lidé ptají: „Už bude ta dluhová amnestie? Včera něco říkal v televizi...

Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, kde podobný průzkum probíhal, není v České republice chudobou zasaženo takové množství obyvatel. Ovšem tato procentuálně menší skupina se naopak potýká s mnohem hlubšími...

Senátem novela prošla navzdory doporučení všech senátních výborů, včetně Ústavně-právního, které ji doporučily nepřijímat. Přesto byla tato novela přijata. Od té doby se svých nových pravomocí chopilo na 50 obcí, z nichž ve 12 platí a například Kladno se dokonce rozhodlo vyhlásit tuto oblast na...

Akce je jedinečnou příležitostí sdílet zkušenosti lidí zažívajících chudobu z celé Evropy, diskutovat o vývoji v posledních letech i návrhů na pozitivní změny v této oblasti. Více informací najdete v angličtině na: https://...

Mezi hlavní témata letošního Národního setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení patří chudoba pracujících, zajištění důstojného příjmu a podpora aktivního života seniorů. Diskutované oblasti rámuje Evropský pilíř sociálních práv, který přijali před týdnem na Sociálním summitu vedoucí...

Stránky