EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

23. 08. 2016
Konference s názvem "Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců" se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve čtvrtek 5. října 2016 od 9.30 hodin. Konferenci pořádá Platforma pro sociální bydlení, jejíž zakládajícím členem je EAPN ČR, z. s. Záštitu nad konferencí převzal Výbor...
24. 06. 2016
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se zúčastnila kulatého chodníku - veřejného setkání, na kterém se diskutovalo o důležitosti a obsahu zákona o sociálním bydlení. Akci na pražském Andělu uspořádali lidé, kteří jsou v bytové nouzi.
13. 06. 2016
EAPN ČR je spolupracující organizací "Evropských dnů handicapu", které se konají 3. - 6. října 2016 v Ostravě.
27. 04. 2016
V Bruselu 27. dubna 2016 - Nové stanovisko EHSV volá po důraznějším provádění integrační politiky a uvádí příklady postupů, které se osvědčily. Bude-li  integrace úspěšná, povede to k sociální soudržnosti, hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst.  
20. 04. 2016
Armáda spásy v České republice zve na 3. národní odbornou konferenci na téma Budoucnost lidí bez domova. Konference se uskuteční 18. května 2016 od 9.30 hodin v Kulturním centru Semilasso v Brně. Záštitu nad konferencí převzala Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí a Petr Vokřál, primátor Brna.

Stránky