EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Valná hromada EAPN ČR

12. 11. 2016 00:00

11. valná hromada EAPN ČR je svolána na čtvrtek 24. listopadu 2016. Od 11 do 15 hodin proběhne jednání členských organizací v zasedací místnosti sekretariátu Charity ČR ve Vladislavově 12 v Praze. 

Za každou členskou organizaci EAPN ČR se zasedání může s hlasovacím právem zúčastnit jedna fyzická osoba pověřená statutárním orgánem. Podklady k jednání budou zaslány přímo delegátům valné hromady. Zasedání se dále zúčastní všichni členové Výkonného výboru EAPN ČR.