EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

TISKOVÁ ZPRÁVA

25. 04. 2017 15:50

Projekt zaměřený na priority podpory aktivního života seniorů startuje v regionech ČR

Změnit přístup představitelů v obcích a zvýšit tím podporu seniorů napříč Českou republikou má za cíl projekt EAPN ČR, členské organizace Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Součástí projektu bude např. Národní setkání seniorů žijících v chudobě a sociálním vyloučení, pořádání seminářů v regionech, informační kampaň, poradenství.

Dlouhodobých cílů projektu hodlá EAPN ČR dosáhnout prostřednictvím užší spolupráce a koordinace působení seniorských a proseniorských organizací - přípravou a konáním Národního setkání seniorů žijících v chudobě a sociálním vyloučení, cíleným ovlivňováním a vzděláváním řídících pracovníků z krajů a obcí - pořádáním seminářů v regionech, a informační a osvětovou kampaní - prostřednictvím webového portálu EAPN ČR se specializovanou rubrikou, poradenstvím, vydáním publikace a propagačních materiálů. Aktivity projektu jsou zaměřeny na dosažení změn v přístupu představitelů obcí.

„Prostřednictvím různorodých aktivit plánujeme zviditelnit problematiku seniorů, jejich ohrožení a možnosti podpory. Naše pracovní skupiny připravují metodiky a doporučení zaměřená nejpalčivější oblasti života českých seniorů, mezi něž patří bydlení, nízké příjmy, sociální a zdravotní služby a jejich funkční a informační gramotnost“ říká předseda EAPN ČR PhDr. Karel Schwarz.

Projekt byl podpořen MPSV ČR a navazuje na již realizovaný projekt „Aktivně a autonomně ve stáří“, v jehož rámci se uskutečnilo několik setkání představitelů seniorských a proseniorských organizací v ČR na celostátní i regionální úrovni. Na těchto setkáních byly dohodnuty priority, které jsou klíčové pro rozvoj podpory seniorů a jejich aktivního života.

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení je nezávislou sítí organizací a skupin zapojených do zápasu s chudobou a sociálním vyloučením v Evropě. V České republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR. Cílem organizací sdružených v EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení společností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

 

Kontakt: Mgr. Jarmila Neumannová, Komunikace, komunikace@eapncr.org, +420 774 894 848

 

  eapn logo                                                    mpsv logo