EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference Odstraňme dluhové pasti!

09. 05. 2017 11:18

 

Mezinárodní konference Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou, se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 od 10 hodin do 15 hodin v Evropském domě v Praze 1.

Konference, kterou pořádá Charita ČR, se na toto téma zaměří komplexně – od příčin zadlužování jednotlivců, přes situaci předlužení až k cestě z dluhové pasti. Odborníci popíší problémy a nastíní opatření, která mohou situaci řešit, včetně příkladů dobré praxe. Na konferenci promluví o tématech, která jsou společná i pro jiné evropské země, čeští i zahraniční odborníci. Výstupy z konference budou poskytnuty relevantním českým institucím a prostřednictvím pracovní skupiny „Různé zájmy“, jejímž členem je ředitel Charity ČR pan Lukáš Curylo, předány Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.