EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference "Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců"

23. 08. 2016 23:32

Konference s názvem "Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců" se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve čtvrtek 5. října 2016 od 9.30 hodin. Konferenci pořádá Platforma pro sociální bydlení, jejíž zakládajícím členem je EAPN ČR, z. s. Záštitu nad konferencí převzal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ke konferenci dochází v době, kdy vláda připravuje návrh zákona o sociálním bydlení, který zamíří do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Podrobnější informace o konferenci získáte kliknutím na příslušné dokumenty:

Konference se koná v zasedací síni č. 205 Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1, Praha 1. Vstup do budovy, v níž se konference koná, je možný pouze po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu. Účast bude umožněna pouze přhlášeným účastníkům, kteří obdrží potvrzení o své účasti.

K účasti na konferenci se můžete do 15. září 2016 přihlásit on-line zde.

K dispozici je vám také Poziční dokument Platformy pro sociální bydlení.