EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference Na hraně - 28. listopadu 2017 - Kooperativa Karlín, Praha 8

31. 10. 2017 14:28

Letní dům, z. s. pořádá dne 28. listopadu 2017 konferenci "Na hraně".

Proč Na hraně?

Při podpoře dětí a rodičů se občas ocitáme v situacích, které jsou pro nás něčím hraniční. A to z mnoha úhlů pohledu – metodicky, eticky, lidsky.  Svým způsobem nás to nutí zastavit se, kriticky nahlížet, reflektovat a konzultovat s kolegy naše postupy, motivace. Rádi bychom spolu s Vámi sdíleli vybraná témata, která jsou pro nás palčivá. Chceme společně hledat nové pohledy, jak tato témata uchopit a jít více vstříc potřebám dětí a rodičů, ale i našim vlastním.

2 přednášky

4 workshopy metodické

2 workshopy zážitkové

prostor pro sdílení a navazování kontaktů

Pro koho?

Pro odborníky v oblasti podpory ohrožených dětí a rodin, a pro všechny další zájemce o tuto problematiku. Více: http://www.letnidum.cz/konference