EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference Inspirace pro sociální bydlení

04. 12. 2017 00:00

Konferenci pořádali: Úřad vlády České republiky, odbor pro sociální začleňování, Platforma pro sociální bydlení, z.s. a FENTSA (Evropská síť organizací pracujících s lidmi bez domova).

Konference za účasti hostů z Británie, Finska, Francie a USA se zaměřila na představení zahraničních zkušeností a možností jejich využití v české praxi v následujících oblastech:

-Modely organizace a financování aktivit ukončování bezdomovectví a zajištění sociálního bydlení – od národních politik přes místní strategie a městské systémy ukončování bezdomovectví až po praxi jednotlivých organizací.

-Praktické představení a trénink metod sociální práce v systémech sociálního bydlení „housing first“ pro pracovníky obcí a neziskových organizací.

-Součástí konference bylo také představení českého překladu „Evropské příručky Bydlení především“, kterou vydává Úřad vlády ve spolupráci s městem Brnem a Platformou pro sociální bydlení.

 

Materiály z konference najdete ke stažení zde: https://www.socialnibydleni.org/cs/novinky/konference-20-a-21-listopadu-...

JN