EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Efektivní využívání sítě podpůrných služeb pro sociálně znevýhodněné žáky

04. 07. 2017 00:00

Hlavním cílem pracovního setkání bylo sdílení informací o službách, které se věnují této cílové skupině a případná podpora jejich činnosti v jednotlivých krajích prostřednictvím:

identifikace subjektů/ jednotlivců, kteří v této oblasti aktuálně působí a identifikace činností plánovaných ve šk. roce 2017/2018,

posílením networkingu (propojování a výměna kontaktů),

vytvořením příležitostí pro sdílení zkušeností a dobré praxe.

 

JN

Zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky