EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Cena za sociální inovace na podporu mobility seniorů

07. 12. 2017 00:00

Vzhledem k tomu je rozvoj nebo zlepšování řešení souvisejících s mobilitou prioritou a příležitostí přinést nové možnosti. Evropská komise oznámila soutěž o vývoj inovativních a udržitelných řešení týkajících se mobility seniorů (věku 65+). Předložená řešení - pravděpodobně kombinující technologické, společenské a behaviorální rysy - se musí provádět po několik měsíců v průběhu soutěže.

Porota zhodnotí práci a pokrok uchazečů během realizačního období nejméně 5 měsíců od otevření ceny. Uchazeči budou také muset prokázat, že jejich řešení bude moci být zvětšeno a replikováno v podobných nebo i v odlišných souvislostech.

Cena byla spuštěna během konference ''Otevřít se éře sociálních inovací'' v Lisabonu ve dnech 27. - 28. listopadu 2017. 

Konečným termínem pro podání je únor 2019 (přesnější lhůta bude včas stanovena).

Další informace o udělování ceny a podmínkách soutěže naleznete na stránkách projektu Horizont 2020 nebo v pravidlech soutěže.

Zdroj: http://www.dustojnestarnuti.cz 

JN

 

Tagy: